previous arrow
next arrow
Slider

Добредојдовте во

ОСУ „Мирко Милески“ е средно општинско училиште, се наоѓа во строгиот центар на Кичево. Училиштето располага со 25970 метри квадратни. На овој простор се сместени главната зграда, спортската сала, отворените игралишта за фудбал и кошарка, како и две машински работилници. Гимназијата има на располагање 24 училници, од кои во 21 може да се изведува класична настава.

0
ученици
0
наставници
0
паралелки

Соопштенија и новости

Повеќе сооштенија и новости

7 начини како да го спречиме ширењето на корона вирусот

Корисни линкови

Image
Image
Image

Струки

Општа гимназија

Општата гимназија има 3 насоки: Oпштествено-хуманистичка, природно-математичка и јазично-уметничка, трае 4 години и се учи на македонски или турски наставен јазик

IV Степен

Гимназиско образование

Здравствена струка

Здравствената струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Медицинска сестра

Економско - правна струка

Економско-правната струка за изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Економски техничар

Машинска струка

Машинската струка за изучува 4 или години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Машинско-енергетски техничар

Електротехничка струка

Електротехничката струка за изучува 4 или 3 години и се учи на македонски односно турски наставен јазик

IV и III степен

Електро-техничар за компјутерска техника и автоматика

Хемиски-лабораториски техничар

Хемиски-лаборантски техничар се изучува 4 години и се учи на македонски наставен јазик

IV Степен

Хемија и технологија