Екскурзија Италија - Франција 2019 (галерија)

Previous Next

Традиционално, како и секоја година, учениците од III година при ОСУ "Мирко Милески" - Кичево заедно со нивните класни раководители и директорот на училиштето беа на научно-рекреативна екскурзија. Оваа година година екскурзијата се одржа во периодот од 25-ти до 31-ви Мај, а беа посетени културно-историски споменици на теритоијата на Италија и Франција.

Pin It

Печати   Е-пошта