Објавени списоците за полагање Англиски јазик

Списоците со распоред за полагање на предметот Англиски јазик во јунската испитна сесија од државната матура се објавени на огласна табла (кај поранешната библиотека) пред канцелариите.

Pin It

Печати   Е-пошта