Упатство за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење, односно учење од дома

На следниот линк може да го преземете Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку далечинско учење, односно учење од дома .

Pin It

Печати   Е-пошта